Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 w Radomiu otrzymała Akredytację w programie ERASMUS+ na lata 2021-2027

Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji.

CELE:

  • Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.
  • Rozwijanie kompetencji językowych oraz znajomości j. angielskiego wśród kadry szkoły.
  • Wprowadzanie nowych metod pracy, aby podnieść jakość pracy szkoły.
W  ramach działań nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w działaniach i kursach specjalistycznych z zakresu:
  • nowoczesnych narzędzi TIK w nauczaniu,
  • innowacyjnych metod nauczania: techniki dramowe, terapia przez sztukę metody z nauczania  ‘outdoor’, zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju.
  • wymiany dobrych praktyk,
  • doskonalenia znajomości języka angielskiego

———————————————————————————————————

Jako rezultat kilku kursów odbytych przez nauczycieli w 2023 r.   powstała publikacja przygotowana przez uczestników. Zawiera zestaw uniwersalnych ćwiczeń aktywizujących, które mogą być wykorzystywane na lekcjach z różnych przedmiotów, jak również na zajęciach pozalekcyjnych.

Publikację można pobrać klikając w poniższy link:

PSP_nr_17_Radom_ERASMUS+ publikacja 2024

———————————————————————————————————


Po odbyciu kursu z zakresu dramy powstała publikacja przygotowana przez uczestników z naszej szkoły oraz Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin “Nowe Perspektywy”. To zestaw uniwersalnych ćwiczeń dramowych, które mogą być wykorzystywane na zajęciach.

Techniki dramowe – Erasmus publikacja -1

 

 
 

 

 

——————————-

Przedstawiamy kilka darmowych narzędzi TIK prezentowanych podczas kolejnego kursu wraz z opisem i linkami, które mogą być stosowane na wszystkich przedmiotach szkolnych, w nauczaniu dzieci w różnym wieku.

 

 Webquesty i ich potencjał edukacyjny

 Zadania internetowe to zadania, w ramach których uczniowie wykorzystują zasoby internetowe, aby nabywać treści progamowe.  Przeprowadzono dwa eksperymenty w środowisku szkolnym, aby porównać uczenie się za pomocą WebQuestów z tradycyjnymi instrukcjami. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele dobrze ocenili instrukcje WebQuest. Szczegółowy opis metody znajduję się na blogu poświęconym temu tematowi autorstwa Katarzyny Boronowskiej i Marcina Twardzika pod linkiem: http://webquest-kn.blogspot.com/2009/04/webquest-metoda.html  WebQuest to jedno z podejść metodologicznych do uczenia się opartego na zadaniach (TBL) i uczenia się opartego na treści (CBL). WebQuest zazwyczaj składa się z sześciu części:

WIKI – Jak działa i jaki jest ma potencjał edukacyjny

 Wiki można zdefiniować jako narzędzie internetowe, za pomocą którego użytkownicy wspólnie dodają, usuwają, modyfikują zawartość bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Najbardziej znaną wiki jest Wikipedia. Wiki to strony internetowe, które zachęcają użytkowników do współpracy, umożliwiając im tworzenie, edytowanie, usuwanie i publikowanie informacji. Z tego powodu są przydatne w szeregu synergicznych działań edukacyjnych, w tym w tworzeniu przewodników do nauki oraz współpracy przy prezentacjach grupowych i zadaniach. Korzystanie z witryn wiki w klasie zapewnia uczniom wyjątkowe doświadczenia online. Zasadniczo pozwala im sprawować kontrolę. Dając większą władzę nad wynikami projektu lub zadania, nauczyciele mogą zachęcać uczniów do tworzenia treści, a nie tylko do ich konsumowania. Ta zamiana ról zachęca uczniów do prawdziwego uczenia się i przyswajania informacji. Krzyżówki i projektowanie quizów Gry edukacyjne wprowadzają do lekcji element zabawy. Generują pozytywne nastawienie do przedmiotu i poprawiają efekty uczenia się. Stwierdzono również, że elementy te pobudzają wewnętrzną motywację, w której uczniowie głęboko angażują się w zadanie uczenia się i dążą do celu, jakim jest pogłębianie swojej wiedzy. Krzyżówki i quizy dają uczniom możliwość oceny swojej wiedzy i wymagają od uczniów zwracania uwagi na terminologię, ponieważ muszą poprawnie przeliterować każde słowo. Są skutecznymi narzędziami do nauki w edukacji medycznej, psychologii, socjologii, komunikacji, pielęgniarstwie, biologii i biznesie. Dzięki klasycznej krzyżówce możesz podać wskazówki dotyczące słów na dany temat w określonym języku. Przykładowe strony do tworzenia krzyżówek i quizów: Puzzlemaker (Discovery Education)  Wordmint Gry z krzyżówkami Classtools.net Krzyżówka

Interaktywne mapy myśli.

® mapa myśli szczególnego typu notacji, która zdaniem jej twórców ma zwiększyć efektywność pracy oraz zapamiętać i aktywować intuicję dzięki synergistycznej współpracy obu półkul mózgu ® Mapa myśli wydaje się być cennym narzędziem na każdym etapie procesu pisania. Na przykład skłonienie uczniów do zastanowienia się nad burzą mózgów, niekonwencjonalnymi formami szkicowania i powtarzania ® Jeśli uczniowie używają organizera graficznego, który wizualnie reprezentuje ich pracę, mają jaśniejszy obraz tej pracy Przykładowy link do mapy myśli: https://www.mindomo.com/

Story Bird

Storybird pozwala każdemu tworzyć wizualne historie w kilka sekund. Jesteśmy kuratorami dzieł ilustratorów z całego świata i inspirujemy pisarzy w każdym wieku do przekształcania tych obrazów w oryginalne historie. To prosty pomysł, który przyciągnął na platformę miliony pisarzy, czytelników i artystów. Rodziny i przyjaciele, nauczyciele i uczniowie oraz amatorzy i profesjonaliści stworzyli ponad 30 milionów historii, dzięki czemu Storybird jest jedną z największych na świecie społeczności zajmujących się opowiadaniem historii. https://stor ybird.com/ Przykładowa praca: https://www.storyjumper.com/book/read/89870015 Podobną propozycją jest Mystorybook: https://www.mystorybook.com/  

STORYJUMPER, ARTWORD I VISUWORDS aplikacje pozwalające uatrakcyjniać zajęcia językowe

STORYJUMPER to aplikacja, która łączy zabawę z nauką redagowania dłuższych wypowiedzi stylistycznych. Uczeń tworząc własną książkę może wykazać się kreatywnością zarówno w warstwie leksykalnej, redakcyjnej, ale również graficznej. Uczniowie z radością przyjęli nową metodę pracy, która zainspirowała ich do tworzenia ciekawych opowiadań. Chętniej także wymieniali się swoimi opracowanymi tekstami celem porównania swoich pomysłów. https://www.storyjumper.com/  ARTWORD. Uczniowie stworzyli schematy, w których ujmowali materiał do powtórzenia wiadomości. Wykorzystywali ją także do rozwijania słownictwa – ćwiczenia polegające na wyszukiwaniu jak największej ilości słów kojarzonych z wyrazem głównym (synonimy) https://www.mentimeter.com/features/word-cloud https://wordart.com/ Bardzo przydatną nie tylko do rozwoju słownictwa, ale także powtórzenia gramatyki okazała się aplikacja VISUWORDS, która nie tylko w ciekawy i kompleksowy sposób pomaga rozwijać słownictwo, uczy zasad gramatycznych, ale także poprzez zastosowaną grafikę pozwala zapamiętywać informacje poprzez skojarzenia. Do najczęściej stosowanego słownika należy Tezaurus. https://visuwords.com/

Graphwords

To bezpłatny słownik wizualny i tezaurus w języku angielskim, który pomaga znaleźć znaczenie słów i pokazać powiązania między powiązanymi słowami. Możesz łatwo zobaczyć znaczenie każdego z nich, po prostu umieszczając na nim kursor myszy. W GraphWords znajduje się WordNet – duża leksykalna baza danych języka angielskiego. Rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki i przysłówki są pogrupowane w zestawy synonimów poznawczych (synapsy), z których każdy wyraża odrębne pojęcie. Te znaczenia i związki semantyczne są przedstawiane graficznie. Aby wyszukać powiązane słowa, należy wpisać je w polu wyszukiwania w górnej części okna i nacisnąć przycisk z lupką  lub klawisz Enter. Po wyszukaniu słowa na ekranie głównym pojawi się tezaurus. Szukane słowo pojawi się na środku ekranu i będzie otoczone słowami i znaczeniami, które są z nim związane. https://graphwords.com/ link w j. angielskim do filmu obrazującego działanie GraphWords: https://www.youtube.com/watch?v=vveES-FCHbM

Programy graficzne:

Vectr Jest to darmowe oprogramowanie graficzne służące do łatwego i intuicyjnego tworzenia grafiki wektorowej do wykorzystania w sieci i komputerach stacjonarnych, które pozwala urzeczywistniać najśmielsze projekty. Więcej szczegółów wraz z tutorialem na stronie: https://vectr.com/ Pixlr Jest to bardzo popularny internetowy edytor zdjęć, umożliwia bezpłatną edycję zdjęć bezpośrednio w przeglądarce. Edycja zdjęć jest intuicyjna dzięki narzędziom wspomaganym przez sztuczną inteligencję, które umożliwiają szybkie, ale profesjonalne edycje. Więcej szczegółów pod adresem: https://pixlr.com/pl/ Porządkowanie obrazów i grafiki.  Snappa i Piktochart są tak proste, że można ich używać bez szkolenia. Można zacząć od szablonu zaprojektowanego przez ekspertów. Służy do tworzenia raportów, prezentacji, infografik, plakatów lub grafik w mediach społecznościowych. Korzystając z opcji wykresy i mapy można szybko przełożyć swoje dane na formę wizualną, która przyciągnie uwagę odbiorców. Korzystając z pliku w Excel lub Arkuszy Google, można łatwo tworzyć wykresy, które automatycznie aktualizują się, gdy pojawiają się dane. Piktochart Snappa Imgur jest platformą na której za darmo można przechowywać zdjęcia, których chcemy użyć na stronei, blogu itp. Jest bardzo łatwa w obsłudze, wystarczy się zarejestrować i przeciągnąć zdjęcie w wyznaczone miejsce, następnie skopiować adres i dodać na stronę. https://imgur.com/upload

OTO PRZYKŁADY POŻYTECZNYCH NARZĘDZI PRZYDATNYCH NA ROŻNYCH ZAJĘCIACH PRZEDMIOTOWYCH ORAZ POZALEKCYJNYCH:

Kahoot! – aplikacja, w której użytkownicy, w tym nauczyciele wszystkich przedmiotów, jak również uczniowie, mogą tworzyć własne quizy przeznaczone do wykorzystania przez innych użytkowników. Tematyka quizów może być bardzo różnorodna. Po zalogowaniu możemy tworzyć własne quizy, ale mamy również dostęp do wielu testów stworzonych przez innych użytkowników.  Kahoot! posiada dwa tryby: challenge i live game. Trybu challenge można używać jedynie za pomocą aplikacji Kahoot! dostępnej na urządzenia mobilne. Polega on na odblokowywaniu kolejnych wyzwań (ang. challenges) z pytaniami. Każdy challenge ma trzy pytania. Natomiast tryb live game to gra z jednym głównym urządzeniem na którym wyświetlają się pytania i wyniki oraz inni użytkownicy biorący udział w grze. Żeby móc się podłączyć do gry należy wpisać PIN, który się tworzy automatycznie przy stworzeniu live game. Gracze również muszą wybrać swój nick (pseudonim). Prowadzący ma prawo za pomocą jednego kliknięcia usunąć gracza z gry. Na pytania odpowiada się klikając odpowiednie odpowiedzi, jednak w przeciwieństwie do challenge na urządzeniach nie ma propozycji odpowiedzi, lecz są kolory (zazwyczaj z kształtami), których znaczenie wyjaśnione jest na ekranie głównym. Na każde pytanie, tak jak w drugim trybie, jest wyznaczony przez autora quizu czas na odpowiedź. W live game zdobywa się punkty za poprawność i czas odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być maksymalnie cztery. Po każdym pytaniu pojawiają się statystyki odpowiedzi, a następnie nick prowadzącego pod względem punktacji. (Źródło – Wikipedia.) Kahoot! to wspaniała forma nauki przez zabawę! https://kahoot.com/   Edmodo – platforma komunikacji, współpracy i coachingu dla szkół i nauczycieli. Sieć Edmodo umożliwia nauczycielom udostępnianie treści, rozpowszechnianie quizów, zadań i zarządzanie komunikacją z uczniami, kolegami i rodzicami. Edmodo jest bardzo pomocna nauczycielom. Uczniowie i rodzice mogą dołączyć do Edmodo tylko wtedy, gdy zostaną zaproszeni przez nauczyciela. Edmodo jest darmowy, oferuje również usługi premium. https://new.edmodo.com/   Pixabay –  międzynarodowa, darmowa strona do udostępniania zdjęć, ilustracji, grafiki wektorowej i materiałów filmowych. Według stanu na listopad 2017 r. Pixabay oferuje ponad 1 188 454 darmowych zdjęć, ilustracji oraz wektorów i filmów. Wszystkie pliki wideo i grafiki dostępne na platformie mogą być używane bez konieczności podawania źródła, a także do celów komercyjnych. https://pixabay.com/pl/   Quizlet – mobilna i internetowa aplikacja do nauki, która umożliwia uczniom utrwalanie informacji za pomocą narzędzi i gier edukacyjnych. Jego twórcy nadmieniają, że jest obecnie używany przez dwie trzecie uczniów szkół średnich i połowę studentów uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych Quizlet kształci uczniów za pomocą fiszek oraz różnych gier i testów. Na dzień 6 lutego 2019 r. Quizlet miał ponad 300 milionów zestawów kart flash wygenerowanych przez użytkowników i ponad 50 milionów aktywnych użytkowników. https://quizlet.com/pl   Padlet – darmowa aplikacja, która działa na dowolnym urządzeniu inteligentnym. Jest to tablica online, z której zaproszeni uczestnicy mogą korzystać w celu zbierania pomysłów, burzy mózgów i udostępniania informacji. Uczestnicy mogą publikować komentarze, zdjęcia, filmy i linki na dowolny temat w czasie rzeczywistym, który można później zmodyfikować. Różne ustawienia prywatności umożliwiają kontrolowany dostęp do tablicy, w tym opcję zatwierdzania zamieszczonych wpisów i dodanych linków przed pokazem. Przydatną funkcją Padleta jest to, że dodane treści mogą być anonimowe Dodatkowe funkcje są dostępne w płatnych planach premium Padleta. https://pl.padlet.com/   Canva – internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych. Witryna zawiera bibliotekę, w której zostają udostępniane obrazy, grafiki i czcionki.. Canva pozwala na korzystanie z gotowych szablonów oraz tworzenie projektów tj. okładki książek, prezentacji czy zaproszeń od podstaw. https://www.canva.com   Phonto jest prostą aplikacją umożliwiająca dodawanie tekstu do zdjęć. Można wybrać z 200 rodzajów czcionek w różnych kolorach i rozmiarach. Istnieje możliwość pobrania aktualizacji i dodania nowych kształtów czcionki. Można skorzystać z bazy różnorodnych dźwięków, animacji i innych efektów, które uatrakcyjnią odbiór obrazu. Aplikacja ma dobre recenzje i jest polecana przez użytkowników. https://phon.to/download Edpuzzle jest wygodnym narzędziem do tworzenia video lekcji. Wersja podstawowa jest bezpłatna. Szczegóły i przewodnik w poniższym linku: http://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/ https://edpuzzle.com/   Użytkownicy mogą tworzyć tablice zadań z kilkoma kolumnami i przenosić zadania między nimi. Zazwyczaj kolumny zawierają statusy zadań: Do zrobienia, W toku, Gotowe. Narzędzie może być przeznaczone do użytku osobistego i służbowego. Trello ma różnorodne zastosowania zawodowe i osobiste, w tym zarządzanie projektami, szkolne tablice ogłoszeń, planowanie lekcji, projektowanie stron internetowych itd. Posiada możliwość wysyłania wiadomości e-mail. https://trello.com/   fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie (dostępną na systemy operacyjne Windows Phone, iOS i Android), który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych https://instagram-press.com/   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]