ERASMUS+ TIK w szkole

Technologie informacyjne wyzwaniem
dla nowoczesnej szkoły

Projekt edukacyjny realizowany przez PSP nr 17 w Radomiu
Czas trwania: IX.2018-VIII.2019

Szkoła, bazując na pozytywnych doświadczeniach z dziedziny wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym, pragnie poszerzać i doskonalić swoje działania w tej dziedzinie. Podjęte działania miały również na celu wzmacnianie europejskiego charakteru placówki.

Projekt finansowany był ze środków UE w ramach programu ERASMUS+.

TIK =Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Główne cele projektu to:

  • podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników;
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi i metod nauczania;
  • rozwijanie umiejętności językowych nauczycieli oraz uczniów;
  • wzmacnianie europejskiego wymiaru organizacji.

W ramach realizacji projektu nauczyciele wzięli udział w kursie : „Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools”. Zdobytą wiedzą i umiejętności z zakresu zastosowania TIK w pracy zawodowej przekazali pracownikom pedagogicznym szkoły oraz wdrożyli w swoją pracę zawodową.

OTO PRZYKŁADY POŻYTECZNYCH NARZĘDZI
PRZYDATNYCH NA ROŻNYCH ZAJĘCIACH PRZEDMIOTOWYCH ORAZ POZALEKCYJNYCH:

Kahoot! – aplikacja, w której użytkownicy, w tym nauczyciele wszystkich przedmiotów, jak również uczniowie, mogą tworzyć własne quizy przeznaczone do wykorzystania przez innych użytkowników. Tematyka quizów może być bardzo różnorodna. Po zalogowaniu możemy tworzyć własne quizy, ale mamy równiez dostęp do wielu testów stworzonych przez innych użytkowników.  Kahoot! posiada dwa tryby: challenge i live game. Trybu challenge można używać jedynie za pomocą aplikacji Kahoot! dostępnej na urządzenia mobilne. Polega on na odblokowywaniu kolejnych wyzwań (ang. challenges) z pytaniami. Każdy challenge ma trzy pytania. Natomiast tryb live game to gra z jednym głównym urządzeniem na którym wyświetlają się pytania i wyniki oraz inni użytkownicy biorący udział w grze. Żeby móc się podłączyć do gry należy wpisać PIN, który się tworzy automatycznie przy stworzeniu live game. Gracze również muszą wybrać swój nick (pseudonim). Prowadzący ma prawo za pomocą jednego kliknięcia usunąć gracza z gry. Na pytania odpowiada się klikając odpowiednie odpowiedzi, jednak w przeciwieństwie do challenge na urządzeniach nie ma propozycji odpowiedzi, lecz są kolory (zazwyczaj z kształtami), których znaczenie wyjaśnione jest na ekranie głównym. Na każde pytanie, tak jak w drugim trybie, jest wyznaczony przez autora quizu czas na odpowiedź. W live game zdobywa się punkty za poprawność i czas odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być maksymalnie cztery. Po każdym pytaniu pojawiają się statystyki odpowiedzi, a następnie nick prowadzącego pod względem punktacji. (Źródło – Wikipedia.)

Kahoot! to wspaniała forma nauki przez zabawę!

https://kahoot.com/

 

Edmodo – platforma komunikacji, współpracy i coachingu dla szkół i nauczycieli. Sieć Edmodo umożliwia nauczycielom udostępnianie treści, rozpowszechnianie quizów, zadań i zarządzanie komunikacją z uczniami, kolegami i rodzicami. Edmodo jest bardzo pomocna nauczycielom. Uczniowie i rodzice mogą dołączyć do Edmodo tylko wtedy, gdy zostaną zaproszeni przez nauczyciela. Edmodo jest darmowy, oferuje również usługi premium.

https://new.edmodo.com/

 

Pixabay –  międzynarodowa, darmowa strona do udostępniania zdjęć, ilustracji, grafiki wektorowej i materiałów filmowych. Według stanu na listopad 2017 r. Pixabay oferuje ponad 1 188 454 darmowych zdjęć, ilustracji oraz wektorów i filmów. Wszystkie pliki wideo i grafiki dostępne na platformie mogą być używane bez konieczności podawania źródła, a także do celów komercyjnych.

https://pixabay.com/pl/

 

Quizlet – mobilna i internetowa aplikacja do nauki, która umożliwia uczniom utrwalanie informacji za pomocą narzędzi i gier edukacyjnych. Jego twórcy nadmieniają, że jest obecnie używany przez dwie trzecie uczniów szkół średnich i połowę studentów uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych Quizlet kształci uczniów za pomocą fiszek oraz różnych gier i testów. Na dzień 6 lutego 2019 r. Quizlet miał ponad 300 milionów zestawów kart flash wygenerowanych przez użytkowników i ponad 50 milionów aktywnych użytkowników.

https://quizlet.com/pl

 

Padlet – darmowa aplikacja, która działa na dowolnym urządzeniu inteligentnym. Jest to tablica online, z której zaproszeni uczestnicy mogą korzystać w celu zbierania pomysłów, burzy mózgów i udostępniania informacji. Uczestnicy mogą publikować komentarze, zdjęcia, filmy i linki na dowolny temat w czasie rzeczywistym, który można później zmodyfikować.

Różne ustawienia prywatności umożliwiają kontrolowany dostęp do tablicy, w tym opcję zatwierdzania zamieszczonych wpisów i dodanych linków przed pokazem. Przydatną funkcją Padleta jest to, że dodane treści mogą być anonimowe Dodatkowe funkcje są dostępne w płatnych planach premium Padleta.

https://pl.padlet.com/

 

Canva – internetowe narzędzie umożliwiające tworzenie projektów graficznych. Witryna zawiera bibliotekę, w której zostają udostępniane obrazy, grafiki i czcionki.. Canva pozwala na korzystanie z gotowych szablonów oraz tworzenie projektów tj. okładki książek, prezentacji czy zaproszeń od podstaw.

https://www.canva.com

 

Phonto jest prostą aplikacją umożliwiająca dodawanie tekstu do zdjęć. Można wybrać z 200 rodzajów czcionek w różnych kolorach i rozmiarach. Istnieje możliwość pobrania aktualizacji i dodania nowych kształtów czcionki. Można skorzystać z bazy różnorodnych dźwięków, animacji i innych efektów, które uatrakcyjnią odbiór obrazu. Aplikacja ma dobre recenzje i jest polecana przez użytkowników.

https://phon.to/download

Edpuzzle jest wygodnym narzędziem do tworzenia video lekcji. Wersja podstawowa jest bezpłatna. Szczegóły i przewodnik w poniższym linku:

http://szkolamedialna.pl/edpuzzle-filmy/

https://edpuzzle.com/

 

Użytkownicy mogą tworzyć tablice zadań z kilkoma kolumnami i przenosić zadania między nimi. Zazwyczaj kolumny zawierają statusy zadań: Do zrobienia, W toku, Gotowe. Narzędzie może być przeznaczone do użytku osobistego i służbowego. Trello ma różnorodne zastosowania zawodowe i osobiste, w tym zarządzanie projektami, szkolne tablice ogłoszeń, planowanie lekcji, projektowanie stron internetowych itd. Posiada możliwość wysyłania wiadomości e-mail.

https://trello.com/

 

fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie (dostępną na systemy operacyjne Windows Phone, iOS i Android), który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych

https://instagram-press.com/