Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020
uczniów naszej szkoły ubezpiecza
ERGO HESTIA
Suma ubezpieczenia: 20.000 zł
Składka roczna:  41 zł

Rodzaj świadczenia Suma/limit ubezpieczenia na 1 ubezpieczoną osobę
Całkowity 100% uszczerbek na zdrowiu 40 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy 20 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej – choroby 20 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym 20 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku popełnienia samobójstwa 20 000 zł
Częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25% 1%=400zł