Ubezpieczenie uczniów

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019
uczniów naszej szkoły ubezpiecza
COMPENSA
Suma ubezpieczenia: 16.000 zł
Składka roczna:  35 zł

Rodzaj świadczenia Suma/limit ubezpieczenia na 1 ubezpieczoną osobę
Częściowy oraz trwały uszczerbek NNW 16 000 zł
100% trwałego uszczerbku na zdrowiu 32 000 zł
Śmierć w wyniku NNW 16 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NNW w środku lokomocji lub aktów sabotażu i terroru (tylko kraje UE) 24 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia, użądlenia 200 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia NNW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu 240 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu udokumentowanego zdiagnozowania sepsy, boleriozy 500 zł