Pielęgniarka dyplomowana: Elżbieta Lackowska

Pielęgniarka szkolna propaguje wszelkie działania na rzecz ochrony zdrowia i promuje zdrowy tryb życia w szkole.

Zadania pielęgniarki szkolnej:

  • przygotowanie dokumentacji zdrowotnej uczniów wg obowiązujących przepisów,
  • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z uczniami,
  • przeprowadzenie badań przesiewowych (w tym: pomiar ciężaru i wysokości ciała, badanie ostrości wzroku) ,
  • przeprowadzenie badań bilansowych ( w tym: pomiar ciężaru i wysokości ciała, badanie wzroku, kręgosłupa, stóp)
  • wykonywanie szczepień ochronnych wg obowiązującego kalendarza szczepień (m.in.: przeciwtężcowe, Td+MMR II),
  • udzielanie pomocy doraźnej i porad ambulatoryjnych,
  • podejmowanie działań mających na celu promowanie zdrowego trybu życia, przeprowadzanie pogadanek i rozmów indywidualnych,
  • dokonywanie stanu analizy zdrowia i potrzeb zdrowotnych uczniów.