Opłata za obiady

 Styczeń 2021

Opłata za obiady w  m-cu  styczniu 2021 r.  wynosi :

Dla KL     0           10  X 3,50 zł = 35 zł

Dla KL     1-3       10  X 3,50 zł = 35 zł

 Wpłaty   za obiady wnosimy   tylko  drogą   elektroniczną  na    konto   PSP Nr 17

                 84  1240  3259  1111  0010  3720  5015 

           (w treści – imię i nazwisko dziecka,  klasa)

Opłaty za obiady wpłacamy od  18.01.2021 – 22.01.2021 r.

Prosimy o pełne i terminowe wpłaty za obiady na dany miesiąc.

Obiady wpłacone po w/w terminie będą zwracane na konto rodzica.

Odpisy za obiady będą zwracane na koniec m-ca na konto.

 

Po dokonaniu  opłaty  karty obiadowe do odebrania na stołówce szkolnej.

Proszę zapoznać się z regulaminem korzystania ze stołówki szkolnej

 

 

                                                                                                     SMACZNEGO !!!

 

.