Prosimy o dokonywanie wpłat w formie bezgotówkowej na niżej podane konto:

Za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej opłata wynosi 9 zł. W treści wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Konto do wpłaty:      98 1240 3259 1111 0010 6704 6619

Za wystawienie duplikatu świadectwa  opłata wynosi 26 zł. W treści wpłaty należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma być wystawiony duplikat.

Konto do wpłaty:      98 1240 3259 1111 0010 6704 6619