Historia PSP17 w Radomiu

Historia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 sięga początku XX wieku.
Placówka powstała w 1920 roku jako jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna
w Żakowicach. Dysponowała wtedy tylko jedną salą lekcyjną i to w wynajętym domu prywatnym. Uczęszczało do niej 72 uczniów. Kierownikiem była p. Maria Szwarcowa, która pełniła tę funkcję do wybuchu II wojny światowej.
W 1922 roku gmina Kowala wybudowała – na potrzeby szkoły – samodzielny budynek z dwoma salami lekcyjnymi, w których edukację pobierało pięć klas. W szkole pracowały wówczas dwie nauczycielki: p. Maria Szwarc oraz p. Honorata Osuchowska.
Z biegiem lat przybywało uczniów i warunki lokalowe szkoły okazały się niewystarczające. Stąd komitet dzielnicowy, na czele którego stał p. Franciszek Kuna, rozpoczął zbiórkę funduszy na zakup działki oraz podjął odpowiednie starania zmierzające do budowy nowego obiektu szkolnego. W 1939 roku nowy budynek szkoły został oddany w stanie surowym

Krótko po tym, po wybuchu wojny, obiekt w całości został zajęty przez niemieckich oficerów, którzy zaadaptowali go na sztab wojskowy i stacjonowali tu aż do zakończenia wojny w roku 1945. Po wojnie szkoła wróciła do swej pierwotnej roli – uczenia i wychowania. Nadal zlokalizowana była w budynku przy ul. Wierzbickiej, a jej kierownikiem został p. Kazimierz Ginał, który zastąpił na tym stanowisku p. Henryka Pogonowskiego. Ze względu na dużą liczbę uczniów placówka pracowała na trzy zmiany – w godz. 7.00–20.00. Klasy liczyły wówczas 50–60 wychowanków, głównie  z pobliskich Borek i Żakowic. Placówce nadano wtedy imię Generała. Karola Świerczewskiego, a patronat nad nią objęły: Fabryka Wyrobów Skórzanych oraz Magazyny Tytoniowe.
W kolejnych latach zmieniało się kierownictwo szkoły, funkcję tę powierzono kolejno p. Adolfowi Głowackiemu oraz Janowi Lasocie. Szkołę wyremontowano, oddano do użytku salę gimnastyczną, stołówkę i kuchnię, wyposażono w nowe meble, instrumenty muzyczne oraz bogate pomoce dydaktyczne. W działania te mocno zaangażowali się rodzice oraz przedstawiciele środowiska lokalnego.
Z biegiem lat szkoła wciąż się rozwijała, bogaciła swą bazę dydaktyczną oraz zaplecze socjalne. W wyniku reformy edukacji z ośmioklasowej szkoły podstawowej przekształcono ją w placówkę sześcioklasową.

Obecnie jest zlokalizowana w dwóch budynkach: przy ul. Wierzbickiej 89/93 oraz Czarnoleskiej 10, jest to jej trzecia siedziba.