Rada uczniowska

 

     RADA   UCZNIOWSKA    PSP nr 17   w  roku szkolnym 2020/2021

przewodniczący    Igor Oroń  kl. 8  C

zastępca      Oskar Farys kl. 8  C

skarbnik     Joanna Wójcik  kl. 8 A

sekretarz     Norbert Pyrka  kl. 7 B

                    Katarzyna Kwiecień kl. 7 B

 

 

Opiekunowie Samorządu

  1. Agnieszka Gutkowska
  2. Agnieszka Białkowska
  3. Piotr Bachorski

Działalność Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie uczniów klas I – III do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród najmłodszych uczniów jest bardzo ważnym zadaniem wychowawczym.  Uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami  lecz funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.

Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III. Należą do niego samorządy poszczególnych klas. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III .
  • Nauka aktywności, samodzielności i odpowiedzialności.
  • Uwrażliwianie na potrzeby innych.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.