Rada uczniowska

 

     RADA   UCZNIOWSKA    PSP nr 17   w  roku szkolnym 2020/2021

przewodnicząca    Nikola Tonowicz kl. 8  A

zastępca      Magdalena Siekańska kl. 8  A

zastępca       Bartłomiej Grad  7B

skarbnik     Maria Tomczyk kl. 8 B

sekretarz     Norbert Pyrka  kl. 6 B

 RZECZNIK  PRAW  UCZNIA    Małgorzata Wróblewska  kl. 8B

 

Opiekunowie Samorządu

  1. Agnieszka Gutkowska
  2. Agnieszka Białkowska
  3. Piotr Bachorski

Działalność Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie uczniów klas I – III do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród najmłodszych uczniów jest bardzo ważnym zadaniem wychowawczym.  Uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami  lecz funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.

Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III. Należą do niego samorządy poszczególnych klas. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III .
  • Nauka aktywności, samodzielności i odpowiedzialności.
  • Uwrażliwianie na potrzeby innych.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.