Rada uczniowska

 

     RADA  UCZNIOWSKA   Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17
w  roku szkolnym 2023/2024

 

przewodniczący – Filip Kuśmiński   kl. 6a
wiceprzewodnicząca – Hanna Naulewicz   kl. 6c
wiceprzewodnicząca/skarbnik – Amelia Sznyrowska   kl. 6b

 

Opiekunowie Samorządu

Agnieszka Gutkowska

Agnieszka Białkowska

Piotr Bachorski

Mały Samorząd Uczniowski

Działalność Małego Samorządu Uczniowskiego ma na celu przygotowanie uczniów klas I – III do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu naszej szkoły. Rozwijanie samorządności wśród najmłodszych uczniów jest bardzo ważnym zadaniem wychowawczym.  Uczymy aktywności, umiejętności pracy w zespole, indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych oraz rozwijania własnych zainteresowań. Uświadamiamy dzieciom, iż nie jesteśmy sami  lecz funkcjonujemy w społeczności klasy i szkoły.

Mały Samorząd tworzą uczniowie klas I- III. Należą do niego samorządy poszczególnych klas. Nad prawidłową realizacją zadań czuwa opiekun Małego Samorządu, współpracując z dyrekcją, wychowawcami i innymi nauczycielami.

Cel główny:

Rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I- III

Cele szczegółowe:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów klas I- III .
  • Nauka aktywności, samodzielności i odpowiedzialności.
  • Uwrażliwianie na potrzeby innych.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.