Dla ucznia

Jak się uczyć? Chciałabym zwrócić uwagę na kilka aspektów tego zagadnienia. Chodzi o skuteczniejsze uczenie się w domu. Poprzez właściwie zorganizowaną pracę będą lepsze wyniki w nauce i więcej wolnego czasu na rozwijanie własnych  zainteresowań. Błędem dzieci jest to, że 
Więcej