Drodzy Rodzice,

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w kraju, zajęcia będą odbywały się wyłącznie na odległość. Dzięki nowym przepisom, na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość.
Nauczyciele mają szansę weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania i dostosowania go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić dużą wagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, mając na uwadze ich potrzeby edukacyjne, jak i możliwości psychofizyczne.
Mając na uwadze ten trudny czas, postaramy się podchodzić do uczniów z wyrozumiałością tak, aby  nie zniechęcili się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy w domu.

Jako dyrektor szkoły, przekazuję w związku z tym następujące informacje:

  1. Od środy 25 marca do 24 maja br., szkoła prowadzi nauczanie na odległość.
    Budynek szkoły będzie w tym czasie zamknięty, a kontakt ze szkołą będzie możliwy wyłącznie drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną.
  2. W tym czasie nauczyciele kształcenia zintegrowanego jak i nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą przesyłać Państwu oraz dzieciom wszelkie informacje dot. realizowanego materiału, jak i udzielać wszelkiego wsparcia.
  3. Prosimy śledzić zawartość modułu Wiadomości oraz Zadania domowe w dzienniku elektronicznym.

Szanowni Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej współpracy. Kształcenie na odległość stało się przez najbliższy czas koniecznością, jak również  dużym wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego też prosimy o wyrozumiałość. Chcielibyśmy już teraz podziękować Państwu za pomoc oraz wsparcie dzieci w tym trudnym czasie.
Postaramy się, aby nauka naszych uczniów przebiegała jak najlepiej. Zapraszam przy tym do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami.
Wierzę, że wspólnie uda nam się stawić czoła tym trudnym wyzwaniom i jak najszybciej będziemy mogli zobaczyć się w miejscu, które nas łączy i czeka na Wasze dzieci, naszych uczniów – w szkole.

Życzę Państwu, uczniom i Waszym rodzinom, jak najwięcej zdrowia oraz wiary w to, że wspólnie uda nam się przejść przez ten trudny czas.

 

Dyrektor szkoły
/-/
Marek Lipiec

Komunikat Apel Mazowieckiej Policji

Pasma edukacyjne w telewizji
Materiały dla 8-klasistów – CKE
Nauka zdalna – MEN

KomunikatApel do rodziców – MWIS
Komunikat MEN
Zawieszenie zajęć – pytania i odpowiedzi MEN

INNOWACJE
Zdobywaj wiedzę i umiejętności.
DZIENNIK ONLINE
W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą w Radomiu
OSIĄGNIĘCIA
Liczne sukcesy uczniów: dydaktyczne, sportowe
i artystyczne.
Zapytaj innych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu

Aktualności

VII edycja regionalnego Konkursu Języka Angielskiego YLE Movers

6 marca 2020 roku odbyła  się VII edycja regionalnego Konkursu Języka Angielskiego  YLE Movers dla…

Więcej...

Zdalna nauka w kl. 1b

Nauka zdalna w klasie Ib - kolejny tydzień.W tym tygodniu królowały u nas pszczoły. Dużo…

Więcej...

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu o tematyce europejskiej

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu o tematyce europejskiej Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie. Dziękujemy…

Więcej...
ROK ZAŁOŻENIA: 1920

PSP17 jest szkołą z niespełna 100 letnią tradycją. Wychowała wiele pokoleń.

UCZNIOWIE: 509

W naszej szkole uczą się 1 oddział przedszkolny, 8 oddziałów klas 1-3, 12 oddziałów klas 4-8

BAZA DYDAKTYCZNA

Uczniowie zdobywają wiedzę w dobrze wyposażonych salach.

LOKALIZACJA:
OS. POŁUDNIE

Szkoła zlokalizowana jest w budynku przy ulicy Czarnoleskiej 10.

NAUCZYCIELE: 58

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stale podnosi swoje kwalifikacje.

PROJEKTY UNIJNE

Szkoła stale uczestniczy w edukacyjnych projektach finansowanych ze środków unijnych. Aktualnie realizujemy dwa projekty Erasmus+.