Nauczyciele

Nazwisko Przedmiot Stopień awansu
Lipiec Marek informatyka n. dyplomowany - dyrektor szkoły
Malmon-Tomczyk Anetta j. polski n. dyplomowany - wicedyrektor
Lidak Andrzej wychowanie fizyczne n. dyplomowany - wicedyrektor
Bachorski Piotr język angielski n. dyplomowany
Barańska-Kowalska Bożena język angielski n. dyplomowany
Bartnik Sylwia oddział przedszkolny n. kontraktowy
Białek Arkadiusz muzyka n. dyplomowany
Białkowska Agnieszka język angielski n. dyplomowany
Bielak Katarzyna wychowanie fizyczne n. dyplomowany
Bielak Piotr wychowanie fizyczne n. dyplomowany
Dobosz Anna świetlica n. dyplomowany
Dudek Monika nauczyciel wspomagający n. dyplomowany
Gadaszewski Tomasz informatyka, technika n. dyplomowany
Górecka-Grzywacz Monika logopeda n. dyplomowany
Grychtal Maria pedagog n. dyplomowany
Gutkowska Agnieszka historia n. dyplomowany
Jasińska Beata edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Jaśkiewicz Sylwia matematyka n. dyplomowany
Jóźwik Iwona edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Kogut Barbara religia n. dyplomowany
Korczak Tomasz informatyka n. dyplomowany
Kornacka Marzena matematyka n. dyplomowany
Kowalczyk Teresa matematyka n. dyplomowany
Kozera Joanna przyroda, geografia n. dyplomowany
Kozera Małgorzata edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Kratke Sylwia surdopedagog n. dyplomowany
Lament Jolanta edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Łapczyńska Iwona biblioteka n. dyplomowany
Laskowska Beata edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Lichota Paweł religia n. mianowany
Mazur Małgorzata edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Mazur Mariola informatyka n. dyplomowany
Migdał Monika edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Moczkodan Agnieszka Plastyka, technika n. dyplomowany
Murawska Lidia religia n. dyplomowany
Operacz Joanna nauczyciel wspomagający n. dyplomowany
Pawlak Marzena tyflopedagog n. dyplomowany
Piastowicz Dorota język polski n. dyplomowany
Prostak-Misiura Justyna język polski n. dyplomowany
Różycka Renata edukacja wczesnoszkolna n. dyplomowany
Sawicka Agata język angielski n. dyplomowany
Skrzypczyńska Anna fizyka n. dyplomowany
Stala Marcin wychowanie fizyczne n. dyplomowany
Stankiewicz Aneta język angielski n. dyplomowany
Szczepanek Urszula język angielski n. dyplomowany
Szczerkowski Marcin język niemiecki n. dyplomowany
Torchalla Zofia język polski, historia n. dyplomowany
Towarek Agata doradca zawodowy, świetlica n. kontraktowy
Wdowski Piotr historia n. dyplomowany
Wojtkowska Barbara język polski, świetlica n. dyplomowany
Wontorska Iwona psycholog n. dyplomowany
Zaceńska Małgorzata język polski n. dyplomowany
Zajączkowski Krzysztof wychowanie fizyczne n. dyplomowany