Międzynarodowy projekt edukacyjny ERASMUS+

ERASMUS+ Creative Learning

PARTNERSKIE SZKOŁY

  • PORTUGALIA (koordynator projektu) Agrupamento de Escolas de São João da Talha, Lizbona
  • GRECJA, KRETA 10O GYMNASIO HRAKLEIOY, HERAKLION
  • MALTA Saint Paul’s Missionary College, Rabat

W ramach działań zaplanowana została m.in.

Wymiana z partnerskimi szkołami, w której udział weźmie 15 uczniów z każdego kraju

Wizyta 15 uczniów i 9 nauczycieli z partnerskich szkół w naszej szkole X.2020

CELE PROJEKTU:
    I. cele skoncentrowane na uczniu:
 A. poprawa podstawowych umiejętności i pewności siebie naszych uczniów
 B. poprawa umiejętności społecznych uczniów oraz poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości
 C. wspieranie sukcesów szkolnych i życiowych ucznia oraz podniesienie poziomu umiejętności zwiększających szanse na zatrudnienie
 D. rozwijanie entuzjazmu do dramy wśród studentów
    II. cele związane ze współpracą uczniów: 
 A. przygotowywanie i przedstawianie scenek dramowych i sztuki na scenie
 B. zachęcanie do nauki języków obcych i rozwijanie umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii
 C. rozwijanie międzynarodowej interakcji uczniów, uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach, 
 D. rozwijanie umiejętności wyrażania siebie i umiejętności społecznych
 E. pomoc uczniom w zdobyciu cennych doświadczeń w zakresie komunikacji i rozwiązywania problemów
 III. Rozwijanie współpracy międzynarodowej uczniów i nauczycieli 
 A. rozwijanie wiedzy na temat różnorodności kultur i języków europejskich oraz ich wartości wśród uczniowie i nauczyciele
 B. wzbogacenie wiedzy o krajach europejskich
 C. promowanie dialogu międzykulturowego między różnymi krajami
  
 Główne rezultaty projektu:
 1. Opisy scenariuszy wykorzystania metody dramy i Future Classrom Lab (FCL) w uczeniu się i nauczaniu podstawowych przedmiotów szkolnych
 Filmy z przygotowanych przedstawień
 Strona internetowa projektu