Biblioteka szkolna

AKTUALNOŚCI

Biblioteka podczas zajęć z uczniami korzysta z  pomocy  i sprzętu  zakupionego  przez szkołę w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości.  Duża atrakcją dla uczniów są Klocki Korbo stanowiące połączenie nauki i zabawy. Są to uniwersalne zestawy różnorodnych , kolorowych klocków. Uczniowie klas 4-6 podczas konstruowania różnych budowli  nabywali umiejętność planowania, współdziałania i integracji, rozbudzając przy tym ciekawość i kreatywność.

 

 

 

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom.
Jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która: 

  • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • wspomaga realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  • pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,
  • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
  • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia.

 

Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni, w której znajduje się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w  4 stanowiska komputerowe.
Dysponujemy  urządzeniem wielofunkcyjnym (kolor), kserokopiarką, urządzeniami do laminowania dokumentów i bindowania, zgrzewarką do folii oraz gilotyną do papieru.
Biblioteka szkolna uczestniczyła w programach „Książki naszych marzeń” oraz „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki którym wzbogaciła swoje zasoby
o nowości wydawnicze w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, lektury oraz audiobooki.

 

 

List do Rodziców:

„Bez względu na to, ile masz zajęć,  Drogi Rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swojego dziecka, oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji, komputera i Internetu”.    Rodzina odgrywa ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Pamiętajmy, że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym. Edukacja w szkole to kolejny etap, w którym możemy  raczej utrwalać u małych czytelników zamiłowanie do książek. Wyrobienie nawyku czytania książek i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły.
O tym, jakie znaczenie mogą mieć dla dzieci książki, musimy pamiętać zarówno my, nauczyciele, jak i Państwo, czyli Rodzice. Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się, aby tak było nadal. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi linkami:

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów

Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach prac, realizując postulaty Ministerstwa Edukacji i Nauki, w cyfrowej Bibliotece Narodowej przygotowane zostały kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej. Kolekcje dostępne są pod poniższymi linkami:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe

Lektury szkolne. Część 2. Szkoły ponadpodstawowe

Dostęp dla uczniów i nauczycieli jest darmowy i nie wymaga logowania w serwisie. Wszystkie publikacje dostępne są online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

W cyfrowej Bibliotece Narodowej oprócz lektur dostępnych online, znajdują się również audiobooki lektur i klasyki literatury, e-booki, a także publikacje
i artykuły z czasopism naukowych oraz kolekcje tematyczne materiałów pomocniczych dla szkół pozwalających na prowadzenie zajęć online
(m.in. kolekcje dotyczące władców Polski).

Cyfrowa Biblioteka Narodowa jest dostępna pod adresem: www.polona.pl.

Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło 30 lektur wraz z pakietami multimedialnymi
H. Ch. Andersen, bracia Grimm, J. Kochanowski, I. Krasicki,
A. Mickiewicz, B. Prus, H. Sienkiewicz, J. Słowacki, J.Wybicki


Do każdej multimedialnej lektury dołączono pakiet materiałów składający się
z nagrań wideo z tłumaczeniem tekstu na języki migowy, tekstu łatwego
do czytania, opracowania graficznego w formie komiksu, kart pracy, kart pracy z symbolami PCS (czyli znakami graficznymi obrazującymi pojęcia) oraz tablic komunikacyjnych z symbolami PCS.
Pakiet został przygotowany m.in. z myślą o uczniach z niepełnosprawnościami mających trudności w uczeniu się.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lektury-dostepne–kolejne-materialy-udostepnione