Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Krzysztof Ziemnicki – przewodniczący
Monika Witczak – z-ca przewodniczącego
Aneta Szymańska –  skarbnik
Grzegorz Dacka – sekretarz

Dobrowolna minimalna wpłata na fundusz Rady Rodziców przy PSP Nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi:
1 dziecko w naszej szkole – 40 zł
2 dzieci w naszej szkole – 50 zł
3 i więcej dzieci w naszej szkole – 60 zł


WPŁAT MOŻNA RÓWNIEŻ DOKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr konta: 90 1090 2688 0000 0001 4646 6860

 

Najnowsze wpisy
Kontakt:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  • Czarnoleska 10
  • 48 331 24 13
  • sekretariat@psp17.radom.pl