Szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, szacunku, wzajemnej pomocy oraz zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i rodziców
w kształtowanie jej wizerunku.

Szkoła tworzy miłą i bezpieczną atmosferę nauki i współżycia. Podstawą jej działania jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej uczniom w pełnieniu różnych ról społecznych.

 Szkoła kształci na miarę XXI wieku tak, by uczniowie poradzili sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i potrafili stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

Szkoła w sposób najbardziej efektywny i wydajny umożliwia uczniom rozwój w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i zdrowotnej.

W procesie dydaktyczno-wychowawczym podejmuje wszelkie działania na rzecz rodziny i środowiska wychowanków, zapewnia zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego kształtowania więzi międzyludzkich