1. Prokopczyk Małgorzata    Gł. księgowa
 2. Majer Anna    Sekretarz szkoły
 3. Jałosińska Barbara    St. specjalista
 4. Leszczyński Piotr    Inspektor BHP
 5. Mędrek Sławomir    konserwator
 6. Tyczyńska Agnieszka   intendent
 7. Banaszkiewicz Agata   kucharka
 8. Kita Bogusława    Pomoc kuchenna
 9. Makowska Katarzyna    Pomoc kuchenna
 10. Kozicka Ewa  Pomoc kuchenna
 11. Skałbania Iwona    woźna
 12. Borowiec Grażyna    sprzątaczka
 13. Dąbrowska Marta    sprzątaczka
 14. Kałkus Beata    sprzątaczka
 15. Różalska Dorota    sprzątaczka
 16. Woźniak Anna    sprzątaczka
 17. Laskowska Ewa  sprzątaczka
 18. Stępniewska Sylwia  sprzątaczka
 19. Ślusarczyk Anetta   sprzątaczka
 20. Borkowicz Zygmunt    dozorca
 21. Szczepiński Sławomir  dozorca
 22. Owczarek Leszek    dozorca
 23. Stępniewski Andrzej    dozorca
 24. Wójcik Halina   sprzątaczka
 25. Marzec Dorota  pomoc kuchenna