Erasmus+

Tytuł projektu:  THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY!
Myśl globalnie, działaj lokalnie !

czas trwania: IX.2017-VII.2019

Partnerzy: szkoły ze Słowacji, Grecji, Włoch.

Słowacja: https://2zs.edupage.org/text23/?

Polska: http://www.psp17.radom.pl/?q=node/76

Włochy: http://www.icsangiustino.gov.it/ita/?IDC=328

Grecja: http://2dim-zograf.att.sch.gr/autosch/joomla15/,  https://www.facebook.com/2odimotikozografou/http://erasmusplusproject.weebly.com/

Celem głównym działań jest uświadomienie uczniom wpływu jaki niesie zniszczenie środowiska naturalnego spowodowanego przyczynami naturalnymi lub wywołanymi przez człowieka na egzystencję ludzi oraz jego skutki dla jakości życia na Ziemi.

Projekt zakłada bardzo różne działania związane z tematyką środowiska naturalnego oraz jego degradacji. Obejmuje 40 zadań do wykonania oraz włączenie w nie jak największej liczby uczniów. Będą to m.in. ankiety, działania o charakterze badawczym, poznawanie aplikacji komp., konkursy plastyczne i informatyczne i inne. Obejmuje zagadnienia z różnych przedmiotów: języków, przyrody, geografii, matematyki, sztuki, informatyki, chemii.

W ramach realizacji, oprócz działań na terenie szkoły, odbędą się 4 międzynarodowe spotkania projektowe,
w tym wizyta nauczycieli i uczniów z partnerskich szkół w Radomiu (marzec 2019 r.) oraz pięciodniowa wymiana uczniów naszej szkoły ze szkołą w Słowacji (maj 2019 r.).

Rezultaty projektu można znaleźć:

https://twinspace.etwinning.net/60967/home