Dobrowolna minimalna wpłata na fundusz Rady Rodziców przy PSP Nr 17 im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
1 dziecko w naszej szkole – 40 zł
2 dzieci w naszej szkole – 50 zł
3 i więcej dzieci w naszej szkole –60 zł


WPŁAT MOŻNA RÓWNIEŻ DOKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO:

SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr konta: 90 1090 2688 0000 0001 4646 6860