W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
Więcej
Opłata za obiady  Marzec 2021 Opłata za obiady w  m-cu  marcu 2021 r.  wynosi : Dla KL     0           23  X 3,50 zł = 80,50 zł Dla KL     1-3       23  X 3,50 zł = 80,50 zł Pracownicy szkoły i nauczyciele  23 X 7,0 zł = 161 zł  Wpłaty   za obiady wnosimy   tylko  drogą   elektroniczną  na   
Więcej