W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
Więcej
Opłata za obiady  Październik  2020 21 x 3,50 zł  = 73,50 zł Dyrekcja PSP nr 17 w Radomiu informuje o możliwości korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w  roku szkolnym 2020/2021. Opłata za obiady w m-cu październik 2020r wynosi 21 dni x 3,50 zł =   73,50 zł. Wpłaty prosimy dokonywać tylko drogą elektroniczną na konto PSP nr 17 84 1240 3259 1111 
Więcej