W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
Więcej
Opłata za obiady  Czerwiec 2021 Opłata za obiady w m-cu czerwcu 2021 r. wynosi : Dla KL 0-3      14 X 3,50 zł = 49 zł Dla KL 4-8       14 X 3,50 zł = 49 zł Wpłaty za obiady wnosimy tylko drogą elektroniczną na konto PSP nr 17 84 1240 3259 1111 0010 3720 5015 (w treści 
Więcej