Opłata za obiady  Październik  2021 Opłata za obiady w m-cu październiku 2021 r.  wynosi : Dla KL 0-3      18 X 3,50 zł = 63 zł Dla KL 4-8       18 X 3,50 zł = 63 zł Pracownicy szkoły i nauczyciele 18 X 7 zł = 126 zł Wpłaty za obiady wnosimy tylko drogą elektroniczną na konto PSP 
Więcej
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 
Więcej