8 maja w ramach współpracy z Uniwersytetem Radomskim naszą szkołę odwiedzili studenci z Belgii wraz z wykładowcami. W Radomiu przebywali w ramach wymiany międzynarodowej z naszą uczelnią. Tematem ich działań była cyberprzemoc, jej przejawy i profilaktyka.

Wymiana doświadczeń oraz rozmowy okazały się bardzo owocne dla obu stron. Przyszłym belgijskim pedagogom bardzo podobało się w naszej szkole. To już kolejna taka wizyta, czekamy na kolejne

.