Projekty w naszej szkole – ciąg dalszy.

  ,,Czytam z klasą’’  to międzynarodowy projekt wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.  

Projekt ten jest realizowany przez uczniów  z klas:

 2a, 2c, 3b.

Cele projektu:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju     i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym – rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe

i dalsze otoczenie.

Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ – jesienny – od 23.09.2020r. do 21.12.2020r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE DRZEW

II MODUŁ – zimowy – od 22.12.2020r. do 20.03.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE ŚNIEGU

III MODUŁ – wiosenny – od 21.03.2021r. do 21.06.2021r.

MAŁA CHMURKA W KRAINIE SŁOŃCA

.

.