Jak się uczyć?

Chciałabym zwrócić uwagę na kilka aspektów tego zagadnienia. Chodzi o skuteczniejsze uczenie się w domu. Poprzez właściwie zorganizowaną pracę będą lepsze wyniki w nauce i więcej wolnego czasu na rozwijanie własnych  zainteresowań. Błędem dzieci jest to, że odwlekają moment rozpoczęcia nauki w nieskończoność.

Oto kilka rad dla uczniów:

1. Działaj szybko, rzuć się do walki! Przełam się!

2. Wyznacz sobie godzinę  rozpoczęcia pracy, ściśle przestrzegaj tej zasady.

3. Wyznacz sobie nagrodę za punktualne rozpoczęcie pracy, jeśli to nie pomoże,

     poproś rodziców by zachęcili Cię do pracy.

Ważnym elementem jest zapamiętywanie. Łatwiej zapamiętamy rzeczy, które rozumiemy, niż te które wykuło się na pamięć. Z nauką jest jak ze sportem, na początek rozgrzewka – około 15 minut. Podczas rozgrzewki uczniowie powinni wykonać łatwe zadania, np: naszkicować wypracowanie, przejrzeć jakiś tekst, coś wykończyć. Potem okres koncentracji na trudnych zadaniach. Podczas fazy głównej należy najpierw wykonać ważne zadania, potem ustne, a z czasem łatwiejsze rzeczy. Koncentracja z czasem słabnie.   Nieodzowną częścią są przerwy. Przerwy należy zaplanować w regularnych odstępach czasu. Lepsze rezultaty osiąga się stosując kilka krótkich przerw niż jedną długą. Najlepiej wtedy  przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń, odpocząć.    

            Najważniejsze prawidła sztuki nauki dla uczniów:

1. Wyłącz telefon i odłóż go  tak, żeby go nie widzieć, nie będzie Cię ,,kusił”.

2. Nie utrwalaj własnych błędów, np.: pisowni, jeśli nie jesteś pewien, zajrzyj do słownika, nie do komputer bo Cię coś zainteresuje i po nauce.

3.Ucząc się używaj słuchu i wzroku, to znaczy uważnie czytaj i głośno powtarzaj.

4. Zacznij powtarzać wkrótce po rozpoczęciu nauki danego materiału w szkole, wtedy lepiej zapamiętasz.

             Niewskazane jest uczenie się przy muzyce, grającym radiu, czy telewizorze. ponieważ hałas zakłóca pamięć i zdolność logicznego myślenia. Czynny udział w lekcjach to połowa sukcesu. To co zrozumiałeś w szkole, możesz od razu zastosować w domu przy odrabianiu lekcji. Rzeczy, które jest trudno zapamiętać, wynotuj na kartonie A4 i powieś w widocznym miejscu. Po pewnym czasie wiedza ta zostanie przyswojona automatycznie dzięki pamięci wzrokowej. Staraj się prowadzić zeszyty przejrzyście łatwiej odszukasz poszczególne zagadnienia.

            Wyżej wymienione rady przyniosą efekty w postaci lepszych wyników w nauce, ale wymagają od uczniów konsekwencji w realizacji i wytrwałości, by wyrobić w sobie pewne nawyki w technice pracy umysłowej. Ważne jest także byście Państwo jako Rodzice wspierali swoje dzieci w wysiłkach jakie podejmują. Chwalcie swoje dzieci za nawet najmniejsze osiągnięcia. W chwilach porażki nie strofujcie od razu, ale mówcie, że jak się postarają będzie lepiej.

             Życzę cierpliwości, wytrwałości i sukcesów w nauce. 

                                                               pedagog szkolny mgr Maria Grychtal

.