Warsztaty ekologiczne

W dniu 11 stycznia klasy 4a, 4b, 4c oraz 5c uczestniczyły w warsztatach ekologicznych w ramach konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku”. Warsztaty odbyły się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami. Poznali „drogi odpadów” od zbiórki do unieszkodliwienia. Zapoznali się z funkcjonowaniem ZUOK i składowiska odpadów. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością na zajęciach.

.