W ramach realizacji projektu „Z ustawą na Ty” w dniu 11.01.2019 r. odbyła się wycieczka do Sądu Rejonowego w Radomiu. W wycieczce pod opieką p. Iwony Wontorskiej wzięli udział uczniowie, którzy w szkolnym konkursie wiedzy z zakresu prawa uzyskali najwyższe wyniki. Uczniowie pod opieką przewodnika mieli okazję zwiedzić salę rozpraw, dział ksiąg wieczystych, pokój rozmów z dziećmi, czy pokój w którym prowadzi się mediacje. Pracownik sądu przybliżył specyfikę pracy i zasady funkcjonujące podczas rozpraw. Na koniec wycieczki odbyło się spotkanie, podczas którego Pani Prezes wręczyła uczniom nagrody i podarunki za udział w projekcie i wysokie wynik w konkursie.

.