Pracownia Muzyczna Casio z klasą 3b
Pracownia Muzyczna Casio to projekt realizowany w naszej szkole zorganizowany przy nieocenionej pomocy Dyrekcji Szkoły i Departamentu Marketingu firmy Zibi S.A., która jest wyłącznym przedstawicielem firmy Casio w Polsce i udostępniła uczniom instrumenty muzyczne Casio. Do nowatorskiego, pionierskiego projektu została wybrana klasa 3b. Od kilku tygodni uczniowie na lekcjach muzyki uczą się gry na keyboardach Casio pod bacznym kierunkiem swojego nauczyciela Arkadiusza Białka, który jest twórcą i koordynatorem projektu. Tworzą dużą, dziewiętnastoosobową, elektroniczną orkiestrę CASIO. Nauka gry w zespole, lekcje muzyki z Casio to wspaniała muzyczna przygoda, a możliwości instrumentów Casio z serii SA www.gramnacasio.pl pozwalają na muzyczny rozwój dzieci. Podobne zajęcia odbywają się obecnie w wybranych szkołach w USA, a teraz również u nas w Polsce, w PSP nr 17 w Radomiu. Lekcje w Pracowni Muzycznej Casio sprawiają wszystkim muzykom dużo radości i satysfakcji dyrygentowi zespołu. Już niedługo pierwszy koncert oraz relacje wideo z naszej pracy. #pracowniamuzycznacasio #gramnacasio #casiodlanauczyciela.
Projekt został objęty patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki oraz Redakcji Dwumiesięcznika „Wychowanie Muzyczne”
Z muzycznym pozdrowieniem

.