Wolontariuszki ze Szkolnego Klubu Wolontariusza „Głos serca” działającym
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 pod opieką Iwony Wontorskiej w dniu 13.12.2019 r. uczestniczyły w Zabawie Mikołajkowej w Klubie Osiedlowym Południe. Pomagały animować zabawę z dziećmi, same przy tym świetnie się bawiąc.

.