Głosowanie na projekt placu zabaw przy PSP Nr 17 – Budżet Obywatelski 2021

Jak zagłosować?

I. Wejdź na stronę www.konsultacje.radom.pl i kliknij okienko:

II. Następnie z grupy „Projekty instytucjonalne” wybierz projekt numer 2 i liczbę punktów, a następnie naciśnij przycisk „Zakończ głosowanie”. Prosimy o 3 punkty 🙂

Prosimy również o wybranie z grupy projektów do 400 tys., projekt numer 55 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych przy Przedszkolu Publicznym Nr 24, który z nami bezpośrednio nie konkuruje (znajduje się w innej grupie), a którego to inicjatorzy aktualnie udzielają nam też wsparcia w głosowaniu.

III. W okienku „Wymagana weryfikacja telefonu” wprowadź swoje dane oraz zaznacz poszczególne zgody, a następnie po naciśnięciu przycisku „Wyślij SMS” wprowadź otrzymany kod i zatwierdź.

Dziękujemy za głos!!!