W tym roku tak dzieci i rodzice bawili się na festynie rodzinnym.

.