W związku z zaistniałą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa oraz wprowadzeniem nauczania zdalnego, proponujemy pomoc i wsparcie poprzez umożliwienie kontaktu telefonicznego z psychologiem i pedagogiem szkolnym.


TELEFON   509 972 127  do pedagoga mgr Marii Grychtal                                   poniedziałek-piątek w godz  10.00-12.00


TELEFON   512 364 172   do psychologa mgr Iwony Wontorskiej                        poniedziałek-piątek w godz  12.00-14.00

.