Szanowni Państwo,

wszystkie dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020  realizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej obowiązane są wziąć udział w rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Wypełniony dokument:

– zgłoszenie dziecka obwodowego do klasy pierwszej w szkole podstawowej

lub

– wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 r.

Wyżej wymienione dokumenty można złożyć w następujący sposób:

  1. Przesłać skan lub zdjęcie dokumentu drogą mailową na adres szkoły podstawowej „pierwszego wyboru”.

dla PSP Nr 17 w Radomiu – psp17@wp.pl

lub

  1. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do szkoły „pierwszego wyboru” (zapakowane w dużą kopertę). Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej do tego celu urnie przy wejściu głównym szkoły (ul. Czarnoleska 10).

Ew. konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

„Poradnik dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej”

Rekrutacja