Dni z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Od kilku lat nasza szkoła współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie realizujemy  projekt edukacyjny „Projekt z ZUS”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, którzy za kilka lat wkroczą na rynek pracy. Głównym zadaniem projektu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych, przedstawienie idei solidaryzmu społecznego oraz konsekwencji wykluczenia z ubezpieczeń społecznych. W ramach projektu w dniach 26 – 29 kwietnia br. odbyły się spotkania przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Radom – Pani Edyty Kępki z uczniami klas drugich, trzecich, siódmych i ósmych. Podczas zajęć lekcyjnych prowadzonych w atrakcyjnej i przystępnej formie uczniowie poznali historię ubezpieczeń społecznych, zasady obowiązującego systemu emerytalnego i rodzaje świadczeń.

.