STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17
IM. JANA KOCHANOWSKIEGO
W RADOMIU