Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 1 września 2020 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2020 r.- 31 grudnia 2021 r.
 3. Ferie zimowe: 4 – 17 stycznia 2021 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty:
  • język polski – 25 maja 2021 r.
  • matematyka – 26 maja 2021 r.
  • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r.-
 6.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Źródło - MEN

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 listopada 2020 r.
12-13 listopada 2020 r.
30 kwietnia 2021 r.
4 czerwca 2021 r.

Rekolekcje wielkopostne

odwołane