Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2019 r.- 01 stycznia 2020 r.
 3. Ferie zimowe: 10 lutego – 23 lutego 2020 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 09 kwietnia – 14 kwietnia 2019 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty:
  • język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00
 6.  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.
 7. Ferie letnie (wakacje): 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
Źródło - MEN

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

27 września 2019 r.

02 i 03 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Rekolekcje wielkopostne

26-28 lutego 2020 r.