Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
 3. Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 5. Egzamin ósmoklasisty:
  • język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  • matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
 6. Egzamin gimnazjalny:
  • część humanistyczna
   10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00,
  • część matematyczno-przyrodnicza
   – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
   z zakresu matematyki – godz. 11:00,
  • język obcy nowożytny
   12 kwietnia 2019 r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9:00
   na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
 7. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
 8. Ferie letnie (wakacje): 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
Źródło - MEN

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

2.11.2018 r. i 2.05.2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

6.03.2019 r. –  8.03.2019 r.