Logopeda

Logopeda
mgr Monika Górecka-Grzywacz

 • Pn 9:15 - 13:15
 • Wt 8:30 - 14:00
 • Śr 8:30 - 12:30
 • Czw 9:00 - 14:30
 • Pt 9:00 - 13:00

mgr Monika Kazimierczak
PPP nr 2

 • Pn 12:00 - 15:00
 • Śr 12:00 - 15:00

Wielu rodziców zastanawia się czy mowa jego dziecka prawidłowo się rozwija

Skorzystaj z konsultacji logopedycznej, jeśli Twoje dziecko:
 • Nie utrzymuje kontaktu wzrokowego
 • Skończyło 12 miesięcy, a nie wypowiada żadnych, najprostszych słów (typu: mama, tata, baba, itd.)
 • Skończyło 24 miesiące, a nie łączy dwóch elementów razem (np.: mama am)) i/lub wypowiada tylko kilka słów.
 • Skończyło 3 rok życia, a jego mowa jest bardzo niezrozumiała dla otoczenia (często rozumie go tylko jego mama).
 • Skończyło 3 rok życia, a w wymowie zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np.: zamiast balon- palon, zamiast góra-kura i/lub wymawia głoskę/r/ jako /j/
 • Podczas mówienia wkłada język między zęby (niezależnie w jakim jest wieku)
 • zacina się, mówi niepłynnie
 • Wydaje się, że mówi przez nos lub ma problemy ze słuchem (np. nie reaguje na imię, gdy nie widzi twarzy osoby mówiącej, ogląda głośno telewizję itp.).
 • Skończyło 4 rok życia, a głoski /s, z, c, dz/ wypowiada jako /ś, ź, ć, dź/ (np.: sanki- sianki), a w jego wymowie nie pojawiają się  pierwsze prób wymowy głosek /sz, rz, cz, dż/.
 • Skończyło 5 rok życia, a w jego wymowie nie ma głosek /sz, rz, cz, dż/ oraz prób wymowy głoski [r].
 • Jest już uczniem pierwszych klas szkoły podstawowej, a ma ogromne problemy z nauką czytania i pisania.
  Podczas czytania myli litery podobne, przestawia litery w wyrazie lub wyrazy w zdaniu, pomija elementy zdania.
W przypadku naszych uczniów z konsultacji logopedycznej można skorzystać podczas
otwartych poniedziałków (gab.nr 20).
Rodzice dzieci niebędących naszymi uczniami mogą udać się na konsultację do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 przy ul. Toruńskiej w Radomiu.