ADOPCJA  SERCA  

Adopcja serca na odległość to konkretny program pomocy w kształceniu dzieci z krajów misyjnych, które z powodu biedy  nie mogą uczęszczać do szkoły .

Jest ona formą duchowej i materialnej pomocy konkretnemu dziecku z katolickiej szkoły lub oratorium, za które odpowiedzialne są Misjonarki ze Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła.

Adopcja polega na przyjęciu danego dziecka „do siebie”. Oprócz codziennej pamięci modlitewnej, adopcyjni  opiekunowie  wpłacają czesne w wysokości minimum 250 zł rocznie. Dzięki tej pomocy adoptowane dziecko może uczęszczać do szkoły i zdobywać wiedzę. Na misji otrzymuje przybory szkolne, korzysta z dożywiania, a w razie potrzeby ma zapewnioną opiekę medyczną w przychodni zdrowia prowadzonej przez Siostry.

Nasza Szkoła stała się rodziną adopcyjną dla dziewczynki z Kamerunu.

A oto kilka informacji o naszej podopiecznej:

Nazwisko : NJANKOU  NJA

Imię : KEVINE ANGE

Data urodzenia : 16.01.2012 r

Miejscowość : BALENGOU

Kraj : KAMERUN

Dziewczynka dobrze się uczy. Pochodzi z wielodzietnej rodziny , która utrzymuje się z uprawy roli. Choroba taty małej Kevine Ange utrudniała mu podjęcie pracy w zawodzie murarza. Rodzice zwrócili się do Sióstr o pomoc w opłacie czesnego.

Zachęcamy wszystkich do modlitwy w intencji adoptowanej dziewczynki. Dziękujemy za dowody pamięci, piękne kartki i listy kierowane do  Kevine Ange

Nasza podopieczna KEVINE ANGE
Podziękowanie dla szkoły