Społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 im. J. Kochanowskiego w tym wyjątkowym dla wszystkich Chrześcijan czasie życzy wiary w miłość Chrystusa, który pokonał śmierć, byśmy mogli żyć wiecznie.

    Tak, jak przed laty Jego Zmartwychwstanie przyniosło nadzieję, tak i dziś niech w Waszych sercach obudzi się wiara w pokój i miłość wśród ludzi.

Czas tegorocznej Wielkanocy niech będzie okazją do spotkań w gronie najbliższych, wzajemnego wsparcia i gorliwej modlitwy.

Życzenia, które nasi uczniowie złożyli sobie dzisiaj podczas dzielenia się chlebem były pełne przekonania, że czas świąteczny pozwala każdemu człowiekowi stawać się lepszym i otwartym na Boga i ludzi.
Wielkanoc to wyjątkowy czas dla nas i dzisiejszy dzień też był szczególny. Poczuliśmy moc Zmartwychwstania.

.