Zmiana imienia PSP nr 17 w Radomiu

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu od dnia 1 września 2021 r. nasza szkoła nosi imię Jana Kochanowskiego, Łączy ono szkołę z tradycją osiedla Południe, na którym się znajduje oraz włączonego Gimnazjum nr 3, które nosiło imię poety.

Wniosek o zmianę imienia Szkoły konsultowany był z całą Społecznością Szkolną i uzyskał pozytywna opinię.

.