Harmonogram zajęć na półzimowisku zorganizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Radomiu w dniach 04.02.2019 r. – 08.02.2019 r.

Poniedziałek 04.02.2019

8.30-9.00 – schodzenie się dzieci, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne

9.00-9.30 – śniadanie

9.30 – 10.00 -zajęcia organizacyjne, podział na grupy, zapoznanie dzieci
z regulaminem zachowania się  podczas zajęć w budynku, w
miejscach publicznych oraz w środkach komunikacji
miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania
bezpieczeństwa

10.00 -13.00 – wyjście do kina Helios na film “Ralph Demolka w internecie”

13.00 – 13.30 – obiad

13.30-15.00 – zajęcia sportowe

15.00 – podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

Wtorek  05.02.2019

8.30-9.00 – schodzenie się dzieci, gry świetlicowe, zajęcia plastyczne

9.00- 9.30 – śniadanie

9.30-  10.00 – przypomnienie dzieciom zasad zachowania się w środkach
komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych

10.00-13.00 – wyjście do sali zabaw ,,Kraina marzeń”

13.00- 13.30 – obiad

13.30 – 15.00 – zajęcia rekreacyjne

15.00 – podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

Środa 06.02.2019 r.

8.30-9.00 -schodzenie się dzieci, gry planszowe

9.00-9.30 -śniadanie

9.30-10.00 -pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa podczas
zabaw zimowych, przypomnienie dzieciom zasad zachowania
się w środkach  komunikacji

10.00 -12.00 – wyjście do Parku Trampolin JumpWorld

13.00 -13.30 -obiad

13.30 -15.00 -zajęcia rekreacyjne, plastyczne, muzyczne

15.00 – podsumowanie dnia

 

Czwartek 07.02.2019 r.

9.00-9.30 – śniadanie

9.30-10.00 – układanie z dziećmi zasad zachowania się podczas rywalizacji

sportowych ( fair play) oraz podczas innych konkursów

10.00 -13.00 –wyjście do klubu Platinum na kręgle

13.00 -13.30 -obiad

13.30 -15.00 -projekcja bajek DVD

15.00 – podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

Piątek 8.02.2019

9.00-9.30 -śniadanie

9.30-10.00 – przypomnienie ogólnych zasad zachowania się w miejscach
publicznych, podczas zabaw zimowych ze szczególnym
uwzględnieniem ślizgania się na zamarzniętych akwenach
wodnych

10.00 -13.00 –wyjście do Manufaktury słodyczy

13.00 -14.00-obiad

14.00 -15.00 – podsumowanie półzimowiska, pożegnanie dzieci. Uczniowie spotykają się 04.02.2019 r. w świetlicy w budynku przy ul. Czarnoleskiej. Prosimy o zabranie legitymacji szkolnych i zaopatrzenie w bilety MPK  Obowiązuje obuwie na zmianę.

.