Tak minął pierwszy tydzień zdalnej nauki w klasie Ib
W szczególnej sytuacji związanej z występowaniem zagrożenia koronawirusem dzieci i rodzice z klasy Ib doskonale sobie radzą.
Wywiązują się z realizacji zadań domowych. Ćwiczą nie tylko umysł, ale także inne sprawności. Najważniejsze jednak jest to, że robią to z chęcią, radością i czekają na kolejne zadania.

.