Z wizytą w Sejmie i Senacie
3 i 5 października uczniowie  klas czwartych gościli na ulicy Wiejskiej – odwiedzili Sejm i Senat RP. Poznali historię polskiego parlamentu i zwiedzili miejsce, znane im do tej pory tylko z mediów. Uczestniczyli również w niezwykłej lekcji historii – brali udział w obradach dawnego sejmu. Ubrani w szlacheckie kontusze głosowali nad małżeństwem króla Władysława  IV z arcyksiężniczką Cecylią.
Podczas wizyty na ul. Wiejskiej spotkaliśmy radomskich parlamentarzystów: pana Wojciecha Skurkiewicza i pana Marka Suskiego oraz wieloletniego marszałka Senatu – pana Bogdana Borusewicza. Spotkanie uwieczniliśmy pamiątkową fotografią.

.