Z prawem na Ty

W dniu 05.12.2018 r. uczniowie klas siódmych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 wzięli udział w projekcie „Z prawem na Ty”. Kuratorzy sądowi spotkali się z młodzieżą w celu przybliżenia im tematu związanego z odpowiedzialnością karną osób nieletnich. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zagadnieniami demoralizacji oraz konsekwencji zachowań ryzykownych. Na koniec uczniowie rozwiązywali test, który wyłoni grupę zaproszoną do Sądu na wręczenie nagród i zwiedzanie. Zajęcia cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Koordynatorkami projektu z ramienia szkoły są p. Iwona Wontorska i p. Maria Grychtal.

.