WYCIECZKA KLAS SZÓSTYCH
Klasy szóste odbyły wspólną wycieczkę do Ojcowa i Pieskowej Skały koło Krakowa. Elementy historyczne przeplatały się z przyrodniczymi. Uczniowie mogli poczuć klimat średniowiecznych zamków wchodzących w skład „Szlaku Orlich Gniazd”. Podziwiali piękne i urokliwe krajobrazy Ojcowskiego Parku Narodowego. Przemierzając szlaki turystyczne Jury mieli okazję obserwować skutki działania procesów krasowych. Mogli w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na lekcjach w szkole. Wycieczka spełniła oczekiwania edukacyjne, jak też turystyczne. Sprzyjała nawiązywaniu nowych relacji między uczniami oraz zacieśnianiu wzajemnych więzi.

.