15 marca 2023 roku klasy 7a, 8b, 8c wzięły udział w wycieczce śladami bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Odwiedzone miejsca przywróciły pamięć o tragicznej historii Alka, Rudego i Zośki. Pobyt w Mauzoleum Walki i Męczeństwa mieszczącego się w dawnej siedzibie gestapo w alei Szucha, Muzeum Więzienia  Pawiak oraz w miejscu odbicia Rudego  były dla nas przygnębiającym i smutnym przeżyciem, ale również cenną nauką i doświadczeniem.  Pan przewodnik przybliżył okoliczności aresztowania Jana Bytnara ”Rudego” przez gestapo. Opowiedział o jego uwięzieniu na Pawiaku oraz przesłuchaniach w al. Szucha. Omówił też  planowanie i przebieg akcji uwolnienia „Rudego”, która rozegrała się pod Arsenałem.  Ogromne wrażenie wywarły na nas nagrania i treść listów więźniów do rodzin. Wysłuchaliśmy ich w  absolutnej ciszy i zadumie. Podsumowaniem wycieczki była wizyta na  cmentarzu na Powązkach, gdzie  pochowani są Alek, Rudy, Zośka, Aleksander Kamiński i wielu innych żołnierzy z batalionu Zośka. Młodzież upamiętniła bohaterów, zapalając znicze na ich grobach i recytując wiersze poetów wojennych. Atmosferę wojenną w tym miejscu podkreślają krzyże wykonane z brzozy.

  Nie można o tym wszystkim, co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, zapomnieć. To jedno z najważniejszych naszych zadań. Ku pamięci i ku przestrodze! By podobna tragedia nigdy się nie powtórzyła!

.