Wycieczka do Czarnolasu

W piątek 10 czerwca cztery klasy (4 A, B, C oraz 7C) wraz z wychowawcami
i opiekunem wybrały się na wycieczkę śladami Jana Kochanowskiego.
Poznaliśmy miejsce urodzenia poety (Sycynę), a także Czarnolas, gdzie mieszkał i tworzył.
 Wspólny wyjazd był też czasem integracji,

.