Uczniowie klasy 3 a wezmą udział w realizacji programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie. Program został opracowany przez zespół doświadczonych profilaktyków współpracujących z Fundacją Poza Schematami. Głównym celem programu profilaktycznego Wspólne kroki w Cyberświecie jest ukształtowanie wśród dzieci wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych, a także chronią przed uzależnieniem od nich. Zajęcia zostaną poświęcone nie tylko zagadnieniom związanym z zasadami bezpiecznego i rozważnego używania mediów elektronicznych, ale i rozwijaniu ważnych umiejętności dzieci, takich jak komunikacja, radzenie sobie z emocjami czy trudnymi sytuacjami.

Zajęcia zakończy spotkanie podsumowujące program, które odbędzie się w czerwcu na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.

Uczniowie będą współzałożycielami bloga związanego tematycznie z projektem.

.