W dniu 17.12.2019 r. wolontariusze z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 pod opieką Iwony Wontorskiej i Marii Grychtal uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym w Klubie Osiedlowym Południe. Jest to coroczna tradycja Szkolnego Klubu Wolontariusza „Głos serca”.

.