W dniach 05-06 kwietnia 2019 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariuszy „Głos serca” działającego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Radomiu uczestniczyli w Wielkanocnej Zbiórce Żywności. Akcja organizowana jest cyklicznie przez Radomski Bank Żywności. Wolontariusze zbierali produkty żywnościowe w sklepie Biedronka przy ulicy Czarnoleskiej. Zebrane produkty zostały przekazane osobom potrzebującym. Opiekunami akcji charytatywnej były: Iwona Wontorska, Agnieszka Gutkowska, Małgorzata Zaceńska i Agata Towarek.

.