W dniach 29 i 31 maja 2023r. uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Radomiu przystąpili do pierwszego ważnego sprawdzianu – Testu Umiejętności Trzecioklasisty.

Uczniowie w pierwszym dniu pisali test sprawdzający wiedzę polonistyczno -społeczno -przyrodniczą, a w drugim matematyczną. Celem testu było zgromadzenie informacji o poziomie wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie czytania, pisania, wiedzy o języku oraz praktycznych umiejętności matematycznych w rozwiązywaniu zadań tekstowych.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.