SZKOŁA PAMIĘTA 

Nasza szkoła pamięta o tych, którzy walczyli o naszą wolność, którzy cierpieli w więzieniach nazistów, obozach koncentracyjnych, łagrach, na Syberii…

Uczniowie pod opieką p. Agnieszki Gutkowskiej odwiedzili cmentarz przy ul. Limanowskiego, aby zapalić znicz pamięci na grobach  ofiar Katynia, Sybiraków, więzień, poległych Legionistów, strażaków, Lwowiaków a także tych, którzy spoczywają
w nieznanych nam miejscach, a na cmentarzu mają tylko symboliczną mogiłę czy tablicę pamiątkową (Stanisław Werner).

.