Świetlicowa wymiana kartek

W roku szkolnym 2021/2022 dzieci uczestnicząc w zajęciach świetlicowych biorą udział w wymianie pocztówkowej pomiędzy szkołami z całej Polski, której celem jest zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placówek oraz promowanie regionu, w którym żyjemy. Do szkół z różnych województw wysłaliśmy kartki pocztowe, które zawierały krótką notatkę o naszej szkole. Stworzyliśmy mapę, na której umieścimy otrzymane pocztówki. Z dnia na dzień kartki do nas docierają.

Wymiana pocztówkowa stanie się doskonałą formą do przybliżenia uczniom zawodu listonosza oraz przypomnieniem z jakich okazji wysyła się pocztówki i listy. Wzięcie udziału w akcji związanej z wymianą widokówek z pozdrowieniami od dzieci z innych szkół w Polsce lub za granicą to rewelacyjna zabawa. Dzieci, które biorą udział w wymianie pocztówkowej ze zniecierpliwieniem czekają na każdą nową pocztówkę.

.