W ramach obchodów Światowego Dnia Drzewa klasa 1b zasadziła na terenie szkoły SWOJE DRZEWO. Wraz z kształtowaniem postawy proekologicznej, będzie to trwały dowód więzi ze szkołą swojego dzieciństwa.

.